Årsta slottsmuseum

Jag är slottsguide på Årsta slottsmuseum i Haninge. Årsta slott har varit hem åt ett antal släkter; sjöfararätten Bielkenstierna på 1600-talet, äventyraren Gustaf Cedergren med hustru, handelsfamiljen Meeths och inte minst familjen Bremer. Det var här kvinnosaksförespråkaren och författaren Fredrika Bremer växte upp under början av 1800-talet.
Årsta slottsmuseum ägs av Haninge kommun. Årsta slottsmuseum drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier.

Museet visas under sommarhalvåret, vid vissa tillfällen och på beställning.  Det går också bra att beställa separata visningar och visningar på ett speciellt tema. Kontakta gärna Årsta slottsmuseum.

Tillgängliga guidningar
Årsta slottsmuseum ger tillgängliga guidningar, bland annat för personer med synnedsättning. Det är beskrivande och taktila visningar.
Läs mer om tillgängliga guidningar här: tillgängliga guidningar.