Stadsvandringar

Stadsvandringarna är öppna turer som ges med jämna mellanrum. Alla stadsvandringar kan beställas av grupper. Ni bestämmer datum och tid. Stadsvandringarna annonseras på sidan Aktuellt och på Facebook, Stockholm by Sophie.

Kulturfys

Kombinera motion och kultur.

Vandring för alla sinnen

Upplev Stockholm med alla sinnen.

Tillgängliga turer

Beskrivande turer. 

Kvartersminnen

Staden genom minnen.