Tillgängliga turer

Här är information om tillgängliga turer. Det går bra att få programmet inläst. Kontakta mig så sänder jag en ljudfil. Kontakt.

De tillgängliga turerna är speciellt anpassade för personer med synnedsättning. De är beskrivande och taktila. Vi känner på husfasader, statyer, ornament, skyltar, växtlighet… ja allt som kan ge taktil information. Guidningen förtydligas av taktila kartor och modeller. Ledsagare går gratis. Gäster ansvarar själva för att ordna ledsagare. Ledar- och assistanshundar är givetvis välkomna.

På sidan Kontakt och bokning finns uppgifter om hur man bokar.

Välkomna!

Gamla stan

Gamla stan är Stockholms äldsta stadsdel. Det var här staden föddes på 1200-talet. Under den här turen ser vi några av Gamla stans historiefyllda platser och minnesmärken. Vi startar på Järntorget och rör oss via Mårten Trotzigs gränd, Prästgatan och Kåkbrinken till Stortorget. Vidare går vi Staffan Sasses gränd, där Gamla stans äldsta port finns, ser praktstatyn Sankt Göran och draken och avslutar vid Kungliga slottet. Under hela vandringen upplever vi historien också genom att känna på fasader, statyer och ornament. 

Startplats: Skeppsbron 44 (restaurang Zum Fransiskaner)
Slutplats: Slottsbacken 3
Tidsåtgång: 2 h
Promenadlängd: Cirka 1,5 km
Pris: Kontakta mig för prisuppgift.
Underlag: Mestadels kullerstensgator. Några kortare backar. En trappa  med cirka 40 trappsteg (alternativ till trappan finns).
 

 

Skulpturvandring i Årsta

Årsta är ett av Stockholms första folkhemsområde. Stadsdelen grundades på 1950-talet och har kvar sitt karaktäristiska utseende med smalhus, folkhemslägenheter och det kulturmärkta torget, Årsta Torg. Stadsdel en är också rik på skulpturer. Här finns konstverk av allehanda slag vilka berättar om såväl olika samhällsepoker som olika konstnärers sinnelag. Under den här turen ser vi några av verken. Vi börjar vid bronsgruppen "Gycklarna" på Årsta torg och tar oss vidare via stengruppen "Årsta zoo". Verk vi vidare tittar på är bland andra "Snigeln" och "Årstafrun och trådbussen".

Startplats: Hjälmarsvägen 26 (vid Apoteket)
Slutplats: Hjälmarsvägen 26 (vid Apoteket)
Tidsåtgång: 2 h
Promenadlängd: 2 km
Pris: Kontakta mig för prisuppgift.
Underlag och terräng: Flackt underlag. Ett fåtal trappsteg.

 

Strofer på söder

Södermalm var det andra området i Stockholm att bebyggas. Hit flyttade arbetare under 1500-talet och här anlades spinnerier och klädesfabriker under 1700- och 1800-talet. Södermalm är också en stadsdel där många diktare och författare verkat. Den här vandringen kretsar kring livet på Södermalm under 1700- och 1800-talet. Betraktelse av byggnader och monument varvas uppläsning av poesi och prosa. Det blir bland annat stycken av Carl Michael Bellman, Cornelis Vreeswijk och Per Anders Fogelström.
Vi startar på Urvädersgränd, vid huset där Carl Michael Bellman bodde en tid, och rör oss via Mosebacke torg till Mikaelsgatan, vilken är uppkallad efter Stockholms första bödel. Vi besöker Katarina kyrka och avslutar på Fjällgatan där Stockholmsskildraren Anders Fogelström hade en skrivarbostad på 1930-talet.
Efter halva tiden gör vi en paus för att dricka medhavt kaffe.

Startplats: Urvädersgränd 3 (Bellmanhuset)
Slutplats: Fjällgatan 44 (Ersta sjukhus)
Tidsåtgång: 3 h
Promenadlängd: 2,5 km
Pris: Kontakta mig för prisuppgift.
Underlag och terräng: Huvudsakligen kullerstensgator. Backar. Ett antal trappor.
Förtäring: Medtag gärna en termos med kaffe eller te och något att äta.

Maktens kvarter

Platsen runt Riddarholmen och Mynttorget har sedan århundraden tillbaka varit Stockholms politiska centrum. Här låg delar av den första beslutande församlingen i Sverige och här ligger Riksdagen idag. Den här turen är en vandring i svensk förvaltnings historia.
Vi startar på Riddarholmen och hör om Birger Jarl och 1200-talets politiska styre. Vi ser gamla riksdagshuset och går sedan förbi Riddarhuset, Ledamotshuset, Skandiahuset, Kungliga slottet och slutligen Riksdagen. Det blir berättelser om bland annat 1600-talets förvaltnings-arkitekt Axel Oxenstierna, ståndsriksdagen på 1700-talet, 1800-talets tvåkammarriksdag och framväxten av dagens riksdag. Innan vi avslutar vid Gustav Adolfs torg går vi upp på Lejonbacken framför Kungliga slottet och blickar ut över Norrbro, bron som kung Gustav III lade grundstenen till år 1787.
Efter halva tiden gör vi en kort paus för att dricka medhavt kaffe.

Startplats: Birger Jarls torg 2 A (Närmaste bilparkering: Södra Riddarholmshamnen
Slutplats: Strömgatan 10, Gustav Adolfs torg
Tidsåtgång: 2,5 h
Promenadlängd: 2 km
Pris: Kontakta mig för prisuppgift.
Underlag och terräng: Ett fåtal kullerstensgator. Ett fåtal uppförslut.
Förtäring: Medtag gärna en termos med kaffe eller te och något att äta.

Skansen med nyckelharpa

Friluftsmuseet Skansen är ett centrum för folkliv och traditioner i Sverige. Här finns hus och gårdar från hela Sverige och här finns kulturhistoriska miljöer som illustrerar hantverk, industri och lantbruk förr i tiden. Under den här turen bekantar vi oss med det svenska kulturarvet i ord och ton. Vi vandrar de gamla stadskvarteren där exempelvis boktryckare och garvare visar sina hantverk. Vi fortsätter till landsbygdsdelen där vi promenerar mellan torp, gårdar, fäbodar från olika delar av Sverige. Vi ser bland annat Älvrosgården, Moragården, Seglora kyrka och Skogaholms herrgård. Vi hör om byggnaderna och traditioner runt dem. Vid några av stoppen blir det musik. Jag och en musikvän tar fram var sin nyckelharpa och spelar låtar som knyter an till trakten, där vi är. Det blir bland annat brudlåtar från Dalarna och Hälsingland.
Vid någon av gårdarna stannar vi lite längre och det finns tid att dricka medhavt kaffe.
Pallar att sitta på finns med på turen.

Startplats: Huvudentrén, Djurgårdsslätten 49-51
Slutplats: Huvudentrén, Djurgårdsslätten 49-51
Tidsåtgång: 4 h
Promenadlängd: cirka 4 km
Pris: Kontakta mig för prisuppgift.
Underlag och terräng: Kullerstenar några partier. Några uppförslut.
Förtäring: Medtag gärna en termos med kaffe eller te och något att äta.
Väderförbehåll: Om det regnar måste nyckelharpa-spelet ställas in. Nyckelharpan tål inte väta. Om det regnar den dag vi ska göra Skansen-turen tar jag kontakt med alla. Om någon vill gå turen utan musik, till reducerat pris, kör vi den.

 

Söderstämning

Södermalm är en myllrande stadsdel där varje kvarter bär på en historia. Under den här turen ser vi några av de byggnader och monument som gett de sydvästra delarna av Södermalm sin speciella stämning. Vi startar på Östgötagatan och vandrar sedan norrut. Vi ser bland annat Bryggartäppan med konstnär Tor Svaes Fogelström-figurer och byggnaden där Katarina kronobränneri låg innan det, år 1827, byggdes om till Katarina sjukhus, ett sjukhus för fattiga stockholmare. På väg mot Nytorget passerar vi några kändisar (vilka avslöjas inte här). Väl framme vid det livliga Nytorget tittar vi på de gamla 1700-talshusen i trä och sten och studerar bland annat de praktfulla fönster som dåvarande ägarinnan Mamsell Mathilda Stenius lät uppföra på 1860-talet. På vägen tillbaka blir det lite byggnadskunskap från 1700-talet. 

Turen är ett samarbete med Iris hjälpmedel.

Startplats: Östgötagatan 83 (Iris hjälpmedel)
Slutplats: Östgötagatan 83 (Iris hjälpmedel)
Tidsåtgång: 1,5 h
Promenadlängd: 2 km
Pris: Kontakta mig för prisuppgift.
Underlag och terräng: Ett fåtal uppförslut.